اکسترکت زعفران تروند
 

 


 


 
اکسترکت چیست؟

اکسترکت فرآورده اى است که استخراج آن از گیاه به روش سرد صورت مى گیرد، بر خلاف شیوه هاى مرسوم عصاره گیرى که برخى نیاز
به حرارت و برخى نیاز به زمان طولانى دارند، این روش بدون ایجاد حرارت، باعث تخریب دیواره سلولى در یک مدت زمان کوتاه شده و
مواد موثره گیاه را به طور کامل استخراج مى نماید

از مزایا این تکنولوژى مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1 .کاهش دماى عملیاتى که امکان استخراج ترکیبات حساس به حرارت را فراهم مى سازد
2 .استخراج نسبت به سایر استخراج ها زمان کوتاهترى داشته و بسیار سریعتر مى باشد.( طبق مطالعات انجام شده 120 ثانیه، معادل 24
ساعت عصاره گیرى به روش هاى معمول است)
3 .به علت عملیات تولیدى کم در این روش، آلودگى میکروبى آن فوق العاده کم بوده و محصولى کاملا ایمن و سلامت ( در مدت 45 دقیقه
) تولید مى شود .
4 .به علت عدم نیاز این تکنولوژى به حرارت و فشار بالا که عامل تخریب بسیارى از متابوسیت هاى ثانویه مى باشد، فرآورده استخراج شده
کاملا عارى از تغییرات شیمیایى مى باشد.
5 .در محصول نهایى ترکیبات موثره گیاه با درصد بیشترى نسبت به سایر روشهاى استخراج، تولید مى گردد.اکسترکت زعفران
این ایده خلاقانه از طریق ابداع و ایجاد تفکرى نو و تزریق دانشى جدید از سوى تیم تحقیق و توسعه تروند زعــــفران در راستاى مولفه هاى
اقتصاد مقاومتى مبنى بر افزایش ارزش افزوده، جلوگیرى از خام فروشى، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش و قابلیت جایگزین شدن
اکسترکت زعفران به جاى زعفران خشک براى تامیــــن نیاز هاى صنعتى، دارویى، غذایى و سایر مکمل هاى کاربردى در داخل و خارج
ایران تعریف گردید و به دلیل وجود تکنولوژى خاص در ساخت و راه اندازى خط تولید، دستگاه طى ارتباطات مداوم و مستمر با مشاوران
ً ساخت به صورت کاملا سفارشى و انحصارى در یکى از دانشگاه هاى اروپایى به سفارش تروند زعـفران ساخته شده و با همت متخصصان
ایرانى بر اساس نیاز هاى داخلى تکمیل گردیده و توسط معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، آیین رسمى بهره بردارى آن افتتاح گردید.
ً زعفران به خودى خود محصول پیچیده اى نیست اما فرآیند استحصال اکسترکت زعفران به روش سرد کاملا فناورانه بوده و براى اولین بار
در ایران توسط شرکت تروند زعفران اجرا و پیاده سازى شده است.
بدیهى است که نحوه ى فرآورى، بسته بندى و عرضه زعفران در همه واحد هاى بسته بندى زعفران کاملا یکنواخت است و تنها تفاوت آن
در نوع و ظروف بسته بندى است .
روش استفاده نیز براى مصرف کنندگان یکسان مى باشد. بدین نحو که مصرف کنندگان براى استفاده از زعفران از روشى کاملا معمول و
رایج یعنى پودر کردن، ساییدن زعفران و نهایتا مخلوط کردن با آب و تبدیل کردن آن به محلول استفاده مى کنند. البته این موضوع کاملا
منطقى است که براى کلیه ى مصارف دارویى و خوراکى، زعفران بایستى از حالت ماده خشک به یک محلول تبدیل شود تا تمام خواص
زعفران و کلیه ترکیبات آن خصوصا کروسین (ماده موثره رنگ زعفران) و پیکروکروسین (ماده موثره طعم زعفران) و سافرانال (ماده موثره
عطر زعفران) به مایع منتقل شود. .معایب این روش، طى تحقیقاتى که در واحد تحقیق و توسعه ، آزمایشگاه اکرودیته و تایید صلاحیت ملى IEC lSO
17025 صورت پذیرفته است، به شرح ذیل مى باشد:
  •  زعفران براى اینکه رنگ خود را بطور کامل به آب بدهد نیاز به آب با دماى بالا دارد، که در اینصورت میزان زیادى از سافرانال(عطر) خود را از دست مى دهد.
  •  بدلیل ساییدن زعفران در آشپزخانه ها عملا زعفران به طور قابل توجهى در حین پودر کردن، هدر مى رود. همچنین مقدارى از زعفرانساییده که در هاون مى ماند تا مصرف بعدى کیفیتش کاهش مى یابد.
  • پروسه آماده سازى زعفران براى مصرف با اتلاف زمان همراه است. زمانى براى ساییدن زعفران و زمانى حدود 15 دقیقه براى دم کردن زعفران نیاز است.
  • در بهترین حالت و در صورت استفاده از زعفران با کیفیت بالا و رعایت کلیه پارامتر ها نظیر درجه خلوص آب ، دماى آب ، PH آب و ...مى توان محلولى با قدرت     رنگدهى برابر با زعفران پودر شده ایجاد نمود.
  • به هیچ عنوان در آشپزخانه هاى خانگى نمى توان یک دوز مشخص را براى مصرف خانگى و وعده اى ایجاد نمود .
  • محلول ایجاد شده در منازل صرفا براى مصرف در بازه زمانى 48 ساعته امکانپذیر است، از آن زمان به بعد بدلیل رشد فلورمیکروبى در آب و یا وجود فعل و انفعالات شیمیایى قدرت رنگدهى زعفران بطور قابل توجهى کاهش مى یابد و بطور ظاهرى این کاهش رنگ در زعفران محلول کاملا مشهود است.