بیانیه ماموریت
ما تولید کننده وصادرکننده زعفران با بسته بندی های مختلف در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی می باشیم و بر این باوریم که شرکت ما در برابر کلیه مصرف کنندگان  مسئول بوده و با تکیه بر دانش فنی که در زمینه فرآوری اصولی تولید زعفران کسب نموده ایم ، تلاش خواهیم کرد با تولید محصولی با کیفیت و کمیت برتر ، قیمت مناسب تر و تامین به موقع و به دور از هرگونه آثار زیابار زیست محیطی و میکروبی با رویکرد توسعه پایدار در بازارهای هدف در جهت بقاء شرکت و سهام داران آن تلاش  نماییم . از این رو کوشش می کنیم تا از طریق آموزش کشاورزان و ترویج روشهای علمی در امر تولید زعفران در منطقه به دنبال حفظ منافع کشاورزان ، پایداری محصول در بازارهای داخلی و خارجی ، تثبیت جایگاه محصول در بازارهای صادراتی بوده و در جهت اعتلای نام زعفران ایران اقدام نماییم و باور داریم که تحقق این امر جز از طریق ارزشهای زیر میسر نخواهد شد:
 
-توجه به منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکت

-تلاش در جهت رونق اقتصادی منطقه با توسعه صادرات موثر

-توجه به نیازها و خواسته های مشتریان وکسب رضایت آنها در بازارهای جهانی

-احزار جایگاه شایسته وبازار پایدار در جهت اعتلای نام زعفران ایران