محصولات دانش بنیان تروند زعفران قاین
 هر قرص جوشان زعفران شامل 50 درصد زعفران و 50 درصد موادی است که به منظور حل شدن در آب و آزادسازی دی اکسید کربن استفاده شده است.
قرص جوشان زعفران نیازی به ساییدن و دم کردن ندارد.
عطر ، رنگ و طعم زعفران تروند ، در کمتر از یک دقیقه آماده استفاده است.