باکس هدیه دختر زعفران تروند

10 گرم
مشخصات محصول

واحدبسته

تعداد در واحد1

باکس هدیه دختر زعفران تروند شامل:  1 عدد اکسترکت زعفران تروند مقدار 15 میلی گرم و 2 عدد زعفران سرگل قوطی فلزی 5 گرم

ارسال نظر

5/5 0 0 0