باکس هدیه دختر زعفران تروند نوع 2

واحدبسته

تعداد در واحد1

باکس هدیه دختر زعفران تروند شامل : 1 عدد اکسترکت زعفران تروند مقدار 15 میلی گرم ، زعفران سرگل قوطی فلزی 2 گرم ، قرص جوشان زعفران چهار عددی ، پودر زعفران سرگل استوانه ای 0.25 ، زعفران سرگل استوانه ای 0.25 ، آدامس زعفرانی

ارسال نظر

5/5 0 0 0