زعفران (ریو E )تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) 185-210

پیکروکروسین (طعم) <75

سافرانال (عطر) 20-50

سایز30-35 میلی متر

زعفران تروند ریو E

ارسال نظر

5/5 0 0 0