زعفران پودر (4 تایی قوطی استوانه ای ) تروند

پودر زعفران خالص
مشخصات محصول

واحدجعبه

تعداد در واحد12

وزن0.5 گرم

نیازی به سابیدن ندارد و آماده دم کردن است.

ارسال نظر

5/5 0 0 0