زعفران پودر (6تایی ساشه) تروند

پودر زعفران خالص
مشخصات محصول

واحدجعبه

تعداد در واحد12

وزن3 گرم

بدون نیاز به سابیدن 

ارسال نظر

5/5 0 0 0