انتخاب اول زعفران ایران
حضور در مبدا تولید زعفران
قرن هاست که خراسان جنوبی و منطقه قاینات به علت ارتفاع مناسب از سطح دریا و نوع آب و خاک آن، پیشتاز، پیشگام و پرچمدار تولید برترین زعفران جهان است و بر این اساس "قاینات" را پایتخت و مهد زعفران جهان می شناسند.

به پاس حفظ این جایگاه، شرکت تروند زعفران قاین به عنوان مجموعه ای خانوادگی که نسل در نسل در کشت و کار زعفران و زرشک عمر خویش را گذرانده اند، در سال 1380 و در مهد گل های ارغوانی زعفران جهان تاسیس گردید تا این پیشگامی را به جدیدترین تغییرات و تحولات بازارهای جهانی بسط داده و تقدیم نسل های آینده نماید.

 
جزئیات

افتخارات

در این راه و به درخواست پیران دانا و همت جوانان توانا، آستین همت را بالا زده و اکنون گروه تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی تروند زعفران قاین با بیش از 2000 کشاورز عضو و 200 نفر پرسنل مستقیم مفتخر به کسب عناوینی نظیر:
- کارآفرین برتر خراسان جنوبی
- 5 دوره صادر کننده نمونه ملی و برتر
- 5 دوره واحد نمونه کیفی کشور از سوی سازمان ملی استاندارد
- واحد نمونه وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور
- واحد برگزیده اداره نظارت بر مواد غذایی
- 15 سال صادرکننده نمونه استان خراسان جنوبی