• خراسان جنوبی ، قاین ، شهرک صنعتی ، گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قاینات
  • 05632538477

اکسترکت زعفران گرید نقره ای 2 - 3 گرم

PDF

نمایی از PDF

ترکیبات : زعفران و آب مقطر

نحوه نگهداری : لطفا در جای …

فواید اکسترکت زعفران : …

روش مصرف : …