• خراسان جنوبی ، قاین ، شهرک صنعتی ، گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قاینات
  • 05632538477

اکسترکت هل و زعفران

PDF

نمایی از PDF

ترکیبات : زعفران و هل و آب مقطر

نحوه نگهداری : لطفا در جای …

فواید اکسترکت هل و زعفران : …

روش مصرف : …